Psykoterapi

Den terapeutiske metode, som benyttes af psykoterapeuterne i Terapihuset, kaldes for ID Psykoterapi. ID er, i denne sammenhæng, et symbol for det terapeutiske arbejde med identitet. Samtidig står I’et for Integrativ terapi og D’et for Dynamisk terapeutisk arbejde.

Kombinerede metoder

Integrativ terapi er en tilgang, der integrerer de psykoterapeutiske hovedstrømninger, som er; adfærdsterapi, kognitiv terapi, relationelle og psykodynamiske metoder samt kropsterapeutiske, eksistentielle og humanistiske tilgange. Ved at benytte en integrativ tilgang trækker vi på netop de metoder og tilgange, som vi vurderer relevante for den enkelte klient.

Klientcentreret tilgang

D’et står, som nævnt, for Dynamisk, hvilket – i terapeutisk betydning – vil sige, at tilgangen er klientcentreret i stedet for analytisk. Vi bestræber os på, at møde dig lige netop der, hvor du er i dit liv og arbejde ud fra din forståelse af dig selv og dit liv, som det er netop nu.

De tværministerielle kvalitetskriterier

Den 4-årige ID Psykoterapeut-uddannelse ledes af forfatter og psykoterapeut MPF Ole Vadum Dahl. Uddannelsen er evalueret efter de tværministerielle kvalitets-kriterier for psykoterapeutuddannelser. Det kan du læse mere om på Idacademy.dk

Du kan desuden læse mere om den terapi vi tilbyder under de enkelte terapeuter: